Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2014

Uchwałą Nr 80/2013 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 4 listopada 2013 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2014”, zatwierdzonej Uchwałą Nr 36/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., zostały wprowadzone zmiany w części B.

Zmiany uwzględniają dodatkowe zadania zgłoszone przez beneficjentów wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku. Dzięki uwzględnieniu zadań na Liście, oprócz preferencyjnych warunków, beneficjenci będą mogli wcześniej przystąpić do realizacji tych zadań.
Zostały one dodane w dziedzinach: I. Ochrona wód, III. Ochrona powietrza, IV. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi i VII. Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna.

Część „A: Kierunki priorytetowe” oraz zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych na rok 2014” zostały zamieszczone poniżej, jako załącznik.

Części A i B Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2014 - po aktualizacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/aktualizacja-listy-przedsiewziec-priorytetowych-wfosigw-w-opolu-na-rok-2014