Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR VIII - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty. w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

  

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Łukasz Mardas

Brzeg

2.

Ewelina Pawlicka

Kąty Opolskie

  

Opole, dnia 14.12.2019 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

 Iwona Mazurek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/nabor-viii-lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-obslugi-programu-czyste-powietrze-do-dzialu-umow-i-rozliczen