Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR I Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń

NABÓR I

 

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalisty

w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze

do Działu umów i rozliczeń

 

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 

Termin zatrudnienia: czerwiec 2020 r.

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 

 

Inne informacje:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko: specjalista w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń w WFOŚiGW w Opolu – NABÓR I”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 25.05.2020 r.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 128

 

 

Nabór I kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.).

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2020/nabor-i-ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-kandydata-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-obslugi-programu-czyste-powietrze-do-dzialu-umow-i-rozliczen