Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

L I S T A kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowis

Załącznik Nr 5

do „Procedury naboru kandydatów do zatrudnienia

na wolne stanowiska pracy w biurze

WFOŚiGW w Opolu

z dn. 20.02.2019 r.

 

 

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty
w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Marzena Górska

Brzeg

2.

Sylwester Zgódka

Chrząstowice

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

Opole, dnia 26.05.2020

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

 

Iwona Mazurek

………………………..

(imię i nazwisko, podpis)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2020/l-i-s-t-a-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-obslugi-programu-czyste-powietrze-do-dzialu-umow-i-rozliczen-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu