Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR I – Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń.

 

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

 specjalista w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze

do Działu umów i rozliczeń

NABÓR I

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalista
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość):

Sylwester Zgódka, miejsce zamieszkania – Chrząstowice

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów: kandydat spełnił wszystkie wymagania, określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się najlepszą wiedzą podczas testów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

Opole, dnia 01.06.2020 r.

Prezes Zarządu

Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2020/nabor-i-informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-obslugi-programu-czyste-powietrze-do-dzialu-umow-i-rozliczen