Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR III - Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

NABÓR III

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Stanowisko pracy: księgowy
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość):

            Katarzyna Gruntowska, miejsce zamieszkania – Borkowice

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów: kandydatka spełniła wszystkie wymagania, określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się gruntowną wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

  

 Opole, dnia 04.08.2020 r.                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                               Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2020/nabor-iii-informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-ksiegowy-w-zespole-ekonomiczno-finansowym