Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR IV - INFORMACJA o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS)

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS)

 

NABÓR IV

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalista
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość):

       

        Nie wybrano kandydata

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów: kandydaci nie wykazali się oczekiwaną wiedzą podczas przeprowadzonych testów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

  

 

Opole, dnia 11.01.2021 r.

Prezes Zarządu

   Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2020/nabor-iv-informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-obslugi-przedsiewziec-ochrony-srodowiska-opos