Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR I - OGŁOSZENIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. doradztwa energetycznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. doradztwa energetycznego

 

 

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. doradztwa energetycznego

 

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia, po zdaniu egzaminu z zakresu wiedzy niezbędnej do prowadzenia doradztwa energetycznego.

 

Termin zatrudnienia: luty 2021

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 

Inne informacje:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów Biurze Podawczym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją

„Aplikacja na stanowisko Specjalista ds. doradztwa energetycznego w WFOŚiGW w Opolu – NABÓR I”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 02.02.2021 r.

  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 44 78028

 

 Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.).

  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2021/nabor-i-ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-kandydata-na-stanowisko-specjalisty-ds-doradztwa-energetycznego