Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR III - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym (ZF)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym (ZF)

 

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko:

księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym (ZF)

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

 

Termin zatrudnienia: maj 2021r.

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 

 

Inne informacje:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do skrzynki pocztowej przy Biurze Podawczym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko: księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym w WFOŚiGW w Opolu – NABÓR III”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 26.04.2021 r.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 44 78028

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.).

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2021/nabor-iii-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-ksiegowy-w-zespole-ekonomiczno-finansowym-zf