Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR IV - LISTA kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo

Załącznik Nr 5

do „Procedury naboru kandydatów do zatrudnienia

na wolne stanowiska pracy w biurze

WFOŚiGW w Opolu

z dn. 20.02.2019 r.

 

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – NABÓR IV

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Ryszard Goluch

Olesno

2.

Aneta Sendecka

Brzeg

3.

Małgorzata Gaida

Chrząstowice

 

 

 

 

 

Opole, dnia 04.05.2021

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                                  (…)

           Iwona Mazurek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2021/nabor-iv-lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-obslugi-programow-dla-osob-fizycznych-opf-w-wojewodzkim-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-nabor-iv