Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

INFORMACJA o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) - NABÓR IV

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF)

NABÓR IV

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalista w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF)
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość):

Ryszard Goluch, miejsce zamieszkania – Olesno

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów: kandydat spełnił wszystkie wymagania, określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się gruntowną wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

Opole, dnia 24.05.2021 r.

Prezes Zarządu

Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2021/informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-obslugi-programow-dla-osob-fizycznych-opf-nabor-iv