Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Kontrola Zarządcza

Kontrola Zarządcza

Plany działalności w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Sprawozdania z wykonania planów działalności w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/kontrola-zarzadcza