Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Sprawozdania z wykonania planów działalności w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Sprawozdania z wykonania planów działalności w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

ROK 2022

 ROK 2021

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/kontrola-zarzadcza/sprawozdania-z-wykonania-planow-dzialalnosci-w-zakresie-funkcjonowania-systemu-kontroli-zarzadczej