Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR V - I N F O R M A C J A o wynikach naboru

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisko:

specjalisty w Zespole Logistycznym

NABÓR V

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy specjalista w Zespole Logistycznym
  2. Imię i nazwisko wybranej kandydatki oraz jej miejsce zamieszkania:

- Agnieszka Cisicka, miejscowość: Kup

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

Opole, dnia 01.06.2022 r.

Prezes Zarządu

 

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2022-2/nabor-v-i-n-f-o-r-m-a-c-j-a-o-wynikach-naboru