Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Nabór XI – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

- N A B Ó R  XI -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Katarzyna Malinowska

Opole

 

 

 

Opole, dnia 22.08.2022 r.

                                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                                          Komisji kwalifikacyjnej

 

                                                                                                                                                            Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2022-2/nabor-xi-lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne