Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2010

część A Kierunki priorytetowe.doc

część B Lista zadań priorytetowych w roku 2010.xls

część C Lista zadań priorytetowych w roku 2010, przygotowywanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej.xls

część D Lista zadań priorytetowych w roku 2010 proponowanych do finansowania.xls

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/lista-przedsiewziec-priorytetowych-na-rok-2010