Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji Nabór XVI

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty

w Zespole Organizacji Biura i Promocji

Nabór XVI

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Organizacji Biura i Promocji.
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania:

           Agnieszka Świdzińska, miejscowość – Opole.

       3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Opole, dnia 17.10.2022 r.

Prezes Zarządu

 

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2022-2/i-n-f-o-r-m-a-c-j-a-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-organizacji-biura-i-promocji-nabor-xvi