Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Nabór XVII – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

 

- NABÓR XVII -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Finansowo -Księgowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Marek Sczakiel

Opole

2.

Michaela Pietrek-Stolarska

Kępa

3.

Michał Stolarski

Kępa

 

 

 

Opole, dnia 28.10.2022 r                                                                                                                                                Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

 

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2022-2/nabor-xvii-lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne