Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS) NABÓR XV

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS)

NABÓR XV

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

       Informuję, że w ramach ogłoszonego w dniu 15 września 2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Opolu i na tablicy informacyjnej Funduszu naboru na wolne stanowisko specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS) – zgłoszony kandydat spełniający wymogi formalne nie został zakwalifikowany do zatrudnienia.

 

 

 Opole, dnia 31.10.2022 r.

                                                                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                   Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2022-2/i-n-f-o-r-m-a-c-j-a-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-planowania-sprawozdawczosci-i-it-zps-nabor-xv