Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Nabór XVII na stanowisko specjalisty w Zespole Finansowo – Księgowym

I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym (ZF) Nabór XVII


Nabór XVII – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne


Nabór XVII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2022-2/nabor-xvii-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-finansowo-ksiegowym