Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2009

Cześć A : Kierunki priorytetowe
Część B: Lista zadań priorytetowych w roku 2009
Część C : Lista zadań priorytetowych w roku 2009, przygotowywanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej
Część D : Lista zadań priorytetowych w roku 2009 proponowanych do finansowania ze środków NFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/lista-przedsiewziec-priorytetowych-na-rok-2009