Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista zadań priorytetowych na rok 2008

Część A: Kierunki priorytetowe.doc

Część B: Lista zadań priorytetowych na rok 2008.doc

Część C: Lista zadań priorytetowych w roku 2008 przygotowywanych do finansowania z Funduszu Spójności:

ścieki.doc

odpady.doc

przeciwpowodziowe.doc

Część D: Lista zadań priorytetowych w roku 2008 proponowanych do finansowania ze środków NFOŚiGW.doc

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/lista-zadan-priorytetowych-na-rok-2008