Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista zadań priorytetowych na rok 2007

Część A: Kierunki priorytetowe.doc

Część B: Lista zadań priorytetowych.doc

Część C: 
- Lista zadań przygotowywanych do finansowania z Funduszu Spójności - przeciwpowodziowe.doc 
Lista zadań przygotowywanych do fianasowania z Funduszu Spójności- ścieki.doc

Część D: Lista zadań przewidzianych do finansowania przez NFOŚiGW.doc

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/lista-zadan-priorytetowych-na-rok-2007