Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Redakcja biuletynu

Imię Daria
Nazwisko Misz
Stanowisko Zastępca Kierownika
Dział Zespół Logistyczny
Telefon 77 45 37 611 wew. 121
E-mail d.misz@wfosigw.opole.pl 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/redakcja-biuletynu