Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Kryteria wyboru przedsięwzięć do finansowania

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Opolu 28.02.2023 r.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Opolu 23.04.2018 r.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowych ze środków WFOSiGW w Opolu - od 12.05.2016 r.
 
Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowych ze środków WFOSiGW w Opolu - do 11.05.2016 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/kryteria-wyboru-przedsiewziec-do-finansowania