Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Sprawozdania z działalności

Obecnie są dostępne następujące sprawozdania:

Sprawozdanie_z_dzialalności WFOŚiG w Opolu za rok 2019

Sprawozdanie_z_dzialalności WFOŚiG w Opolu za rok 2018

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2017 - autopoprawka

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2017

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2016

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2015

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2014

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2013

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2012

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2011

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Opolu za rok 2010

Sprawozdanie z działalnosci WFOŚiGW w Opolu za rok 2009

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/informacja-publiczna/sprawozdania-z-dzialalnosci