Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 L.p.

               Imię i nazwisko kandydata

     Miejsce zamieszkania (miejscowość)

1.

Weronika Bernet

Żużela

                                                                                              

        Opole, dnia 04.12.2014 r.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                                                                          Komisji kwalifikacyjnej    

                                                                                                                                                                                          Arnold Donitza 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2014/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-ekonomiczno-finansowym