Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas zastępstwa.

Termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2014 r.

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

Inne informacje:

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 29.05.2014 r.

Dodatkowych informacji udziela: Alicja Grek tel: 77 45 67 872 wew. 104

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2014/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-ochrony-srodowiska