Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska

Ogłoszenie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

Termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2013 r.

 

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 

Inne informacje:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa dnia: 10.06.2013 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Alicja Grek tel: 77 45 67 872 wew. 104

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2013/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-ochrony-srodowiska-2