Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarki w Zespole Organizacyjnym

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

sekretarki

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Stanowisko pracy – Sekretarka.
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania –

Dorota PĄCZEK, zamieszkała w Tułowicach.

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.

Imię nazwisko

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1

Małgorzata Kuczek

3

6,7

5

14,70

2

Dorota Pączek

3

6,55

3,18

12,73

3

Marta Sandurska

3

6,5

3,18

12,68

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Doroty PĄCZEK.

Noty uzyskane przez pozostałych kandydatów:

Lp.

Imię nazwisko

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

4

Iwona Neugebauer

3

6,2

3

12,20

5

Kamila Grzegorek

3

6,2

3

12,20

6

Katarzyna Paszko

3

5,72

2,33

11,05

7

Katarzyna Skowron

3

5,9

2

10,90

 

Opole, dnia 14 marca 2013 r.

 

Prezes Zarządu

 

Zbigniew Figas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2013/informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-sekretarki-w-zespole-organizacyjnym