Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Sekretarki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Sekretarki
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 L.p.

 

               Imię i nazwisko kandydata

 

     Miejsce zamieszkania

            (miejscowość)

1.

Katarzyna Paszko

Kluczbork

2.

Marta Sandurska

Brzeg

3.

Iwona Neugebauer

Pogórze

4.

Kamila Grzegorek

Leliwa

5.

Katarzyna Skowron

Kup

6.

Małgorzata Kuczek

Opole

7.

Dorota Pączek

Tułowice

 

Opole, dnia 07.03.2013 r                                                                                                                        

                                                      

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Arnold Donitza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2013/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-sekretarki-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu