Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku
Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Weronika BERNET

Żużela

 

 

Opole, dnia 5 sierpnia 2013 r.

 

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

 

                                                                                                  Arnold Donitza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2013/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-ekonomiczno-finansowym-2