Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie dotyczace naboru na stanowisko Specjalisty w Zespole Organizacyjnym

Ogłoszenie

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Organizacyjnym

  

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Zakres czynności: Wzór do pobrania

Wymagane dokumenty:

 Inne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 26.09.2012 r.

Dodatkowych informacji udziela: Jakub Wierdak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2012/ogloszenie-dotyczace-naboru-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-organizacyjnym