Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Trzeci przetarg nieograniczony na usługę Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Trzeci przetarg nieogranioczony na usługę Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

IDW biuro terenowe

opis przedmiotu zamówienia

załączniki do IDW

projekt umowy

wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wymagania techniczne dla komputerów i oprogramowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole