Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Zamówienia Publiczne 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok

1Zamówienie Publiczne nr 1 - dostawa samochodu dla WFOŚiGW w Opolu

2. Zamówienie Publiczne nr 2 - dostawa samochodu dla WFOŚiGW w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole