Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
2022

„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu sporządza plany działalności zgodnie z postanowieniami art. 400h ust. 4 ppkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Dodatkowo Minister Klimatu i Środowiska skorzystał w stosunku do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z uprawnienia do objęcia tych jednostek organizacyjnych wymogami w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, wynikającymi z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wkład Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do Planu działalności Ministra Klimatu i Środowiska dla działów administracji rządowej: klimat, energia oraz środowisko na rok 2022”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole