Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2011

Uchwałą Nr 22/2011 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 19 kwietnia 2011 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2011", zatwierdzonej Uchwałą nr 33/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r., zostały wprowadzone zmiany w części: „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2011”, "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2011 przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej" oraz "D: Lista zadań priorytetowych w roku 2011 proponowanych do finansowania ze środków NFOŚiGW".

     W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2011 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku.

     Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.

     Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.

     Zaktualizowane części „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2011”, "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2011 przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej" oraz "D: Lista zadań priorytetowych w roku 2011 proponowanych do finansowania ze środków NFOŚiGW" zostały zamieszczone poniżej, jako załącznik.

Zaktualizowana część B Listy zadań priorytetowych w roku 2011.doc

Zaktualizowana część C Listy zadań priorytetowych w roku 2011 przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z UE.doc

Zaktualizowana część D Listy zadań priorytetowych w roku 2011 proponowanych do finansowania ze środków NFOŚiGW.doc

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-04-21
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole