Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Aktualizacja „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2016”

Uchwałą Nr 11/2016 Rada Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 29 lutego 2016 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2016”, zatwierdzonej Uchwałą Nr 41/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., zostały wprowadzone zmiany w części B.

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2016 r. Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.

Dzięki uwzględnieniu nowych zadań na liście, oprócz preferencyjnych warunków, beneficjenci będą mogli wcześniej przystąpić do ich realizacji.

Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.

Część „A: Kierunki priorytetowe” oraz zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych na rok 2016” zostały zamieszczone poniżej, jako załącznik.

Części A i B Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2016

W liście nie zostały ujęte zadania zgłoszone w trakcie opracowywania niniejszej aktualizacji listy, których oczekiwaną formą pomocy była dotacja z uwagi na to, iż ogłoszenie dopuszczało możliwość dokonywania nowych zgłoszeń zadań jedynie dla pożyczek.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 29.02.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole