Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2018

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Uchwałą Nr 22/2017 z dnia 16 maja 2018 r. wprowadziła zmiany „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2018”, zatwierdzonej Uchwałą Nr 42/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2018 r., bądź planowana wypłata środków przypada na rok 2019. Z listy również zostały wycofane zadania z zakresu gospodarki wodnej zgodnie ze zmianami jakie wprowadza Ustawa prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) w Ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).

 Natomiast na listę zostały wprowadzone nowe zadania przygotowane do realizacji, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku. Niemniej jednak stan środków finansowych Funduszu, w tym zawarte już zobowiązania uniemożliwiły wprowadzenie na listę sporej części nowo zgłoszonych zadań. W związku z powyższym utworzono listę rezerwową, na którą zakwalifikowano zadania przygotowane do realizacji, wskazujące na osiągniecie wysokiego efektu ekologicznego, na które będzie możliwe złożenie wniosku, w momencie gdy zwolnią się środki. Pierwszeństwo do pozyskania środków finansowych z listy rezerwowych będą miały zadania współfinansowane ze środków unijnych, a w drugiej kolejności decydować będzie deklarowany przez beneficjenta w zgłoszeniu termin złożenia wniosku o pomoc finansową do Funduszu. W momencie zwolnienia się środków beneficjenci zostaną poinformowani o możliwości złożenia wniosku.

Części A i B Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2018

W liście nie zostały ujęte zadania zgłoszone w trakcie opracowywania niniejszej aktualizacji, których oczekiwaną formą pomocy była dotacja z uwagi na to, iż ogłoszenie dopuszczało możliwość dokonywania nowych zgłoszeń zadań jedynie dla pożyczek, których koszt zadania wynosił powyżej 100 tys. zł.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 22.05.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole