Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Aktualizacja Listy przedsięwzięć priotytetowych na rok 2012

Uchwałą Nr 12/2012 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2012", zatwierdzonej Uchwałą Nr 32/11 z dnia 13 maja 2011 r., zostały wprowadzone zmiany w części: „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2012” oraz "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2012 przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej".

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2012 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku.

Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.

Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.

Część „A: Kierunki priorytetowe" oraz zaktualizowane części „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2012" i "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2012 przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej" zostały zamieszczone poniżej, jako załącznik.

Część „A: Kierunki priorytetowe"

Zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2012”

Zaktualizowana część "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2012 przygotowanych do finansowania ze środków..."

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole