Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Aktualizacja Listy zadań priorytetowych na rok 2009
Uchwałą Nr 14/2009 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2009", zatwierdzonej Uchwałą nr 16/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r., zostały wprowadzone zmiany w części „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2009”.
W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2009 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku.
Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.
Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.
Zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2009” została zamieszczona na stronie internetowej Funduszu: 
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Małek
Data wytworzenia: 2009-04-30
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole