Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Aktualizacja Listy zadań priorytetowych na rok 2010
Uchwałą Nr 13/2010 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2010 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2010", zatwierdzonej Uchwałą nr 27/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r., zostały wprowadzone zmiany w części: „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2010” oraz "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2010 przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej".
W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2010 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku.
Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.
Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.
Zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych w roku 2010” oraz część "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2010" przygotowanych do finansowania ze środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z Unii Europejskiej" została zamieszczona poniżej, jako załącznik. 
 

część "C: Lista zadań priorytetowych w roku 2010"

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Małek
Data wytworzenia: 2010-04-28
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole