Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
II Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2014

Uchwałą Nr 3/2014 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 24 marca 2014 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na rok 2014”, zatwierdzonej Uchwałą Nr 80/2013 z dnia 04 listopada 2013 r., zostały wprowadzone zmiany w części B.

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska,
z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2014 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku. Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku. Dzięki uwzględnieniu nowych zadań na liście, oprócz preferencyjnych warunków, beneficjenci będą mogli wcześniej przystąpić do ich realizacji.

Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.

Część „A: Kierunki priorytetowe” oraz zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych na rok 2014” zostały zamieszczone poniżej, jako załącznik.

Części A i B Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2014

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 26.03.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole