Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista zadań priorytetowych na rok 2008

Część A: Kierunki priorytetowe.doc

Część B: Lista zadań priorytetowych na rok 2008.doc

Część C: Lista zadań priorytetowych w roku 2008 przygotowywanych do finansowania z Funduszu Spójności:

ścieki.doc

odpady.doc

przeciwpowodziowe.doc

Część D: Lista zadań priorytetowych w roku 2008 proponowanych do finansowania ze środków NFOŚiGW.doc

Podmiot udostępniający: ZO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: ZO
Data wytworzenia: 28.06.2007 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole