Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyjmuje i załatwia sprawy:

  1. Wynikające z realizacji Programów Priorytetowych, w sposób  regulaminem obowiązującym dla każdego z Programów umieszczonych na stronie Funduszu.
  2. Dla zadań realizowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z poniżej wskazaną procedurą rejestracji i rozpatrywania wniosków, dostępną pod linkiem (link)
  3. Dla pozostałych spraw należących do kompetencji Funduszu, pisma przyjmowane są drogą elektroniczną i pisemną, odpowiedzi udzielane są w formie zgodnej z formą wniesionego pisma, chyba że co innego wynika z jego treści. W przypadku braku kompetencji do zajęcia stanowiska przez Fundusz kierujący pismo otrzymuje informację o tym fakcie.

Dane kontaktowe (link) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole