Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Archiwum zasad udzielania pomocy finansowej
 1. Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu obow. od dnia 15.06.2020 r. 
 2. Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu” obow. od dnia 09.04.2020 r.
 3. Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu” obow. od dnia 27.03.2020 r.
 4. Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu - od dnia 24.01.2020r. 
 5. Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFŚiGW w Opolu - od dnia 05.08.2019 r. 
 6. Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu - od 01.01.2019 r.
 7. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu od 24.08.2018
 8. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu od 17.05.2018
 9. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu od 20.12.2017
 10. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu od 01.01.2017
 11. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu od 01.01.2016
 12. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu od 01.01.2015
 13. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu od 01.01.2014
 14. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu do 31.12.2013 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole