Struktura organizacyjna biura

Data wytworzenia:
2023-08-25

Schemat organizacyjny i nadzoru nad komórkami biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Załącznik do „Regulaminu organizacyjnego biura WFOŚiGW w Opolu” przyjętego Uchwała Zarządu Nr 631/22 w dniu 23.06.2022 r. oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/2022 w dniu 29 czerwca 2022 r.