Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
2019

I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalista w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń NABÓR VIII

I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalista w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu przygotowania i oceny NABÓR VII

NABÓR VIII - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty. w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń

NABÓR VII - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty. w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu przygotowania i oceny

NABÓR VIII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu umów i rozliczeń

NABÓR VII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje czterech kandydatów na stanowisko:specjalisty w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu przygotowania i oceny

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalista ds. doradztwa energetycznego

NABÓR VI - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty ds. doradztwa energetycznego

Ogłoszenie NABÓR VI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. doradztwa energetycznego

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty - kierowcy w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu NABÓR III

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu - NABÓR V

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty - kierowcy w Zespole Logistycznym w WFOŚiGW w Opolu - NABÓR III

INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Dyrektora Generalnego Biura WFOŚiGW w Opolu NABÓR IV

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Generalnego Biura WFOŚiGW w Opolu

I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu NABÓR II

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu - NABÓR I

Informacja o wynikach naboru kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu - Nabór I

Ogłoszenie NABÓR V Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

Ogłoszenie NABÓR IV Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: Dyrektora Generalnego Biura

Ogłoszenie NABÓR III Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty – kierowcy w Zespole Logistycznym

Ogłoszenie NABÓR II Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

Ogłoszenie NABÓR I Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOTYCHCZASOWYCH NABORÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR XIII

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU XII kandydatów do zatrudnienia na dwa wolne stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR XII

Ogłoszenie NABÓR XVI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

NABÓR XVII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje pięciu kandydatów na stanowisko: specjalisty

NABÓR XV Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty

NABÓR XIV Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie o wynikach NABORU XI kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko – specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogłoszenie o wynikach NABORU X kandydatów do zatrudnienia na dwa wolne stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

NABÓR XIII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie o wynikach NABÓR IX kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko – specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska: specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR VIII

Ogłoszenie o wynikach naboru VII kandydatów do zatrudnienia na dwa wolne stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR I

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór VIII

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty NABÓR XII

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty NABÓR XI

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty NABÓR X

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR V

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko – specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór V

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR II

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór I

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty NABÓR VI

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty NABÓR V

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty NABÓR IV

Informacja o wynikach naboru kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór III

Informacja o wynikach naboru kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór II

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Logistycznym

Ogłoszenie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: sekretarki w Zespole Logistycznym

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Finansowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole