Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
2021

NABÓR V - I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

NABÓR V- LISTA kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

NABÓR V - Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF)

INFORMACJA o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) - NABÓR IV

INFORMACJA o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym (ZF) - NABÓR III

INFORMACJA o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS) - NABÓR II

NABÓR IV - LISTA kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – NABÓR IV

NABÓR III - LISTA kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym (ZF) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - NABÓR III

NABÓR II - L I S T A kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – NABÓR II 

NABÓR IV - Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF)

NABÓR III - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym (ZF)

NABÓR II - Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS)

NABÓR I - INFORMACJA o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty ds. doradztwa energetycznego 

NABÓR I - OGŁOSZENIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. doradztwa energetycznego 

NABÓR I - L I S T A kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalista ds. doradztwa energetycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole